2
24 / 487
 
105566398102237898596404553450348208960996153n
Kammerherre Christian Diederich Lerche: Radiorådsformand. Han var 1925-1939 den første formand for Radiorådet.
 
Som Radiorådsformand havde Lerche en betydning, som næppe kan overvurderes: Under hans lederskab skete opførelsen af langbølgesenderen i Kalundborg og mellembølgesenderen i Herstedvester. På internationale kongresser sikrede han Danmark de nødvendige stationsplaceringer inden for det efterhånden overudnyttede bølgelængdeområde, og han blev vicepræsident for den internationale radiounion.

 

 
 
Efter sin afgang 1939 fortsatte Lerche som medlem af byggeudvalget for Radiohuset, indtil det stod færdigt i 1945. Lerche blev 20. januar 1911 Ridder af Dannebrogordenen, 1912 kammerherre, 21. januar 1919 Dannebrogsmand, 1. juli 1922 Kommandør af 2. grad og 30. januar 1932 Kommandør af 1. grad. 29. september 1939 modtog han Fortjenstmedaljen i guld. Han bar to udenlandske ordener.
 
Han blev 1909 medlem af Statsinventariekommissionen (for Statens vedkommende) og 1954 fritaget for hvervet; 1909 medlem af Christiansborg Slots byggeudvalg, tillige udvalgets sekretær; 1912-14 formand for Grundejerbankens tilsynsråd, 1914-29 medlem af bankens likvidationskomité; 1917 formand for Benzinnævnet; formand for bestyrelsen for Det kjøbenhavnske Ejendomssocietet og for repræsentantskabet i Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte;
Lav din egen hjemmeside med mono.net